Love og regler for Kolding Cognac Klub af 1999
Vedtægter for Kolding Cognac Klub af 1999:

Formål:
       At udvide medlemmers kendskab til Cognac og relaterede produkter gennem prøvesmagning,
       foredrag og hyggelige diskussioner.
Virke:
       Der er 4 faste samlinger pr. sæson ( sidste fredag i okt.,nov., jan. og marts) og afholdes på skift
       hos klubbens medlemmer.
       Derudover specielle arrangementer ( foredrag, prøvesmagning ol.)
Bestyrelse:
       Formand, kasserer og 2 revisorer
       Medlemsantal:
       Op til 12 myndige mandfolk
Medlemskab:
       Gælder for en sæson af gangen. Man kan udelukkes, hvis medlemmet påvirker klubbens
       trivsel negativt og/eller ikke går i spænd sammen med resten af klubbens medlemmer.
Nye medlemmer:
       Inden optagelse i klubben, deltager kandidaten på en samling, formanden vurderer om dette er muligt.
       Kandidaten optages, hvis medlemmerne finder at kandidaten passer ind i klubbens trivsel.
Kontingent:
       Fastsættes pr. sæson og betales inden 1. Samling. Nye medlemmer betaler inden deltagelse ved 1. samling.

Kolding Cognac Klub af 1999
Copyright 2006 www.cognac1999.dk
A World of good taste
Take Part and enjoy...